Μετά τις νέες αποφάσεις για γενικό lockdown που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο όμιλος EUROAXES θα συνεχίσει την λειτουργία του λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πανδημία του COVID-19 και ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και...

read more