Στρατηγική συνεργασία της EUROAXES με την REDMAX TECHNOLOGIES

Στρατηγική συνεργασία της EUROAXES με την REDMAX TECHNOLOGIES

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και αναβάθμισης των προϊόντων και υπηρεσιών της, η EUROAXES προέβη στην σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την REDMAX TECHNOLOGIES, με στόχο την προσφορά καινοτόμων και πρωτοποριακών λύσεων στους τομείς των Κατασκευών, της Τεχνολογίας...